EMPIRIA energetyka wiatrowa
dr inż. Andrzej Latko

Główną specjalnością EMPIRII jest wykonywanie na podstawie pomiarów wiatru:

 • niezależnych ocen potencjału energetycznego wiatru
  (tzw. audytów wietrzności);
 • wyliczeń prognozowanej produkcji energii planowanych parków wiatrowych.

Najważniejszym kapitałem firmy jest zaawansowana wiedza, ugruntowana i potwierdzona bogatym doświadczeniem.

Gwarantuje to wysoki poziom wykonywanych usług.

Proponujemy Państwu wykonanie w pełni profesjonalnej oceny warunków wiatrowych dla potrzeb planowanych parków wiatrowych.

Ocena taka jest niezbędna do wykonania biznes planu i pozyskania środków pieniężnych na realizację inwestycji.

Firma EMPIRIA powstała w 2004 r.
Prowadzi działalność w dwóch obszarach:

 • energetyce odnawialnej, szczególnie wiatrowej;
 • inżynierii elektrycznej.

W ramach energetyki odnawialnej firma zajmuje się przede wszystkim przygotowaniem projektów z branży energetyki wiatrowej.

Specjalnością EMPIRII jest wykonywanie niezależnych ocen potencjału energetycznego wiatru na podstawie pomiarów wiatru (tzw. audyty wietrzności), a także prognozowanie produkcji energii planowanych parków wiatrowych.

W ramach inżynierii elektrycznej firma wykonuje ekspertyzy, doradztwo, prace projektowe, pomiary i diagnostykę.

EMPIRIA specjalizuje się w układach kompensacji mocy biernej, ocenie jakości energii elektrycznej, diagnostyce przekształtnikowych układów napędowych, systemach monitorowania rozdzielni, układach sterowania.

Najważniejszym kapitałem firmy jest zaawansowana wiedza, ugruntowana i potwierdzona bogatym doświadczeniem. Gwarantuje to wysoki poziom wykonywanych usług.

Oferowany zakres usług w ramach energetyki wiatrowej:

 • opiniowanie i ocenianie wybranego przez inwestora miejsca lokalizacji parku wiatrowego;
 • opieka merytoryczna nad mierzonymi danymi wiatrowymi;
 • wykonywanie raportów miesięcznych, kwartalnych bądź półrocznych bazujących na danych pomiarowych;
 • jakościowe i merytoryczne przygotowanie pomierzonej bazy danych wiatrowych do wyliczeń statystycznych;
 • digitalizacja map topografii terenu, szorstkości podłoża i przeszkód terenowych.
 • ocena warunków wiatrowych za minimalnie jednoroczny okres pomiarowy;
 • ocena potencjału energetycznego wiatru z wykorzystaniem modelu WAsP;
 • odniesienie rocznej serii pomiaru wiatru do średnich warunków w wieloleciu;
 • wyliczenie produkcji energii dla wskazanej przez Zleceniodawcę elektrowni wiatrowej lub parku wiatrowego.

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że nie ma dwóch jednakowych projektów.
Oferty przygotowujemy indywidualnie do zapytania.

Zachęcamy do korzystania z usług EMPIRII

Adres:

  ul. Deszczowa 13
  44-196 Knurów

Telefony:

 • Biuro: +48 604 29 80 17
 • Andrzej Latko: +48 604 29 80 17
 • Agnieszka Latko: +48 601 49 34 63

e-Mail: